شهر التراث 2010

Mois du Patrimoine 2010

 

معرض : روائع الجزائر

Exposition Splendeurs d'Algérie

.

بالمتحف الوطني سيرتا قسنطينة 

au Musée National Cirta de Constantine

 

يوم 04 ماي 2010 على الساعة 15:00

le 04 Mai 2010 a 15.00h